1% na Leśne Pogotowie

1% ze sprzedaży każdego kubka przekazujemy na LEŚNE POGOTOWIE JACKA WĄSIŃSKIEGO OŚRODEK REHABILITACJI I SCHRONISKO DLA DZIKICH ZWIERZĄT. Celem ośrodka jest niesienie pomocy dzikim zwierzętom – rannym w wypadkach drogowych albo wskutek innego typu zdarzeń losowych, wymagających rehabilitacji względnie odchowania- w przypadku tych, które we wczesnym okresie życia zostały osierocone. Ośrodek stara się, aby jak najwięcej z nich mogło powrócić do środowiska naturalnego, natomiast zwierzęta trwale okaleczone mają zapewnioną dożywotnią opiekę. W ciągu 20 lat działalności Leśnego Pogotowia trafiło do ośrodka około 10 tysięcy zwierząt z 290 gatunków głównie krajowych. Średnio rocznie przyjmowanych jest ponad 1000 zwierząt z terenu województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz pojedynczo z całej Polski. Leśne Pogotowie współpracuje między innymi z Ogrodami Zoologicznymi, w ramach tej współpracy niektóre z uratowanych zwierząt nienadających się do wypuszczenia na wolność przekazywane są do ogrodów. Zdarzają się jednak sytuacje odwrotne, kiedy zwierzęta z ZOO trafiają do Pogotowia. Tak się dzieje z tymi, które ze względu na pewne schorzenia czy bardzo podeszły wiek nie są już pokazywane ludziom. I tak między innymi trafiła do ośrodka 20 lenia wilczyca Bulina, 30 letnia czapla purpurowa, makaki lapundery, które przez lata występowały w cyrku, później trafiły do ZOO a na emeryturę przyjechały do Mikołowa. Ostatni przebywał w ośrodku samiec mandryla z Chorzowskiego ZOO, który miał problemy z psychiką, był agresywny wobec ludzi i innych małp. Przez dwa lata pobytu w Leśnym Pogotowiu udało się go na tyle uspokoić i wyciszyć, że 2012 r. pojechał do specjalistycznego ośrodka dla małp w południowej Walii. Dodatkowo ośrodek zajmuje się edukacją przyrodniczą dla dzieci i młodzieży.

Leśne
Add to cart